Portfolio

Jolke de Moel: Tuinderij Eemstadboerderij Amersfoort

Jolke studeerde ooit aan de Wageningen Universiteit, en had daarna verschillende kantoorbanen, maar de wens “om een echt vak te leren” bleef. Ze vertrok naar Engeland, waar ze twee jaar rondreisde in haar busje, en belandde uiteindelijk op een grote tuinderij. Daar werkte ze als tuinder in opleiding, en volgde ze ze de praktijkopleiding tot biologisch tuinder van de Soil Association. Toen ze afstudeerde besloot ze terug naar Nederland te komen, waar ze al heel snel in contact kwam met Wytze, die een tuinder zocht voor de Eemstadboerderij. In de lente van 2016 is Tuinderij Eemstadboerderij van start gegaan op het terrein van de Eemstadboerderij: bedrijventerrein Vathorst in Amersfoort. De tuin is een combinatie tussen een productie- en zelfoogsttuin, ook wel CSA of Pergola tuin genoemd, en een zorgtuinderij, waarbij we de zorg samen met Land in Zicht verzorgen.

Stadslandbouw
De Eemstadboerderij is een voorbeeld van echte stadslandbouw: ze maken gebruik van braakliggende stukken grond in Amersfoort. Een uitdaging, want ze mogen op die plekken maar tijdelijk boeren, en ook voorzieningen zijn vaak niet aanwezig. Toch is dit waar hun hart ligt; op deze manier willen ze landbouw weer dichterbij de stad en de consument brengen.

Onze missie is de burgers van Amersfoort meer bewust maken van waar hun eten vandaan komt, wat er allemaal voor nodig is om gezond eten te produceren, waar de boer en tuinder allemaal tegen aan loopt bij de teelt en de oogst. Dit doen wij door een stukje echte landbouw IN de stad te brengen waardoor de mensen makkelijk en laagdrempelig alles kunnen meemaken, van het frezen en ploegen van het land tot en met de oogst, je mag zelf komen helpen oogsten!

Meer informatie vind je op www.eemstadboerderij.nl en op www.facebook.com/eemstadboerderij.

This slideshow requires JavaScript.