Portfolio

Marije Mulder: het Zoete Land Leiden

Gemeenschappelijke en natuurvriendelijke voedselproductie is voor mij een leuke manier om natuur en mensen te verbinden. Na een insprirerende training aan de WUR in 2009, ‘Voedsel en stedelijke ontwikkeling’, besloot ik te proberen om een csa op te zetten in mijn regio, Leiden. Eerst werd ik zelf abonnee bij de groentetuin van Boerderij Buitenverwachting in Hoogmade en later ontmoette ik Jessica Zwartjes, de tuinder met wie ik stadstuinderij Het Zoete Land oprichtte. Tot eind 2017 werk ik als beheerder van een tijdelijke gemeenschaps moestuin in Delft en daarna ga ik verder met het oprichten (en hopelijk snel) aanleggen van een gemeenschaps- voedsellandschap waarin ook veel ruimte komt voor andere vormen van natuur- en mensinclusieve landbouw, naast de teelt van één en tweejarigen.

Ga voor meer informatie naar www.hetzoeteland.nl.

This slideshow requires JavaScript.